კომპანია: უდაბნო პოზიცია: ფერმის მენეჯერი დეპარტამენტი: საოპერაციო მიმართულება: მეცხოველეობა ანგარიშვალდებულია: ოპერაციების მენეჯერის და დირექტორის წინაშე ძირითადი მოვალეობები: 1. გაუწიოს მეთვალყურეობა ცხოველების ჯანმრთელობას …

პოზიცია: ფერტი-ირიგაციის ოპერატორი დეპარტამენტი: წვეთოვანი სარწყავი სისტემების დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია: ფერტი ირიგაციის მენეჯერის და წვეთოვანი სარწყავი სისტემების დეპარტამენტის მენეჯერის წინაშე ძირითადი მოვალეობები: 1. …

პოზიცია: წვეთოვანი სარწყავი სისტემების დეპარტამენტის მენეჯერი დეპარტამენტი: წვეთოვანი სარწყავი სისტემების დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია: დირექტორის წინაშე ძირითადი მოვალეობები: 1. ორგანიზება გაუწიოს ახალი წვეთოვანი სარწყავი …

პოზიცია: პროექტის მენეჯერი დეპარტამენტი: პროექტების მართვის ანგარიშვალდებულია: დირექტორის წინაშე ძირითადი მოვალეობები: 1. დაგეგმოს და კოორდინაცია გაუწიოს პროექტის ყოველდღიურ ოპერაციებს; 2. მართოს და …

პოზიცია: მექანიზაციის მენეჯერი დეპარტამენტი: მექანიზაციის ანგარიშვალდებულია: დირექტორის წინაშე ძირითადი მოვალეობები: 1. უხელმძღვანელოს მექანიზაციის მიმართულებას, მართოს მძიმე ტექნიკასთან დაკავშირებული საქმიანობა და მიმდინარე პროცესები; …

კომპანია: უდაბნო პოზიცია: საველე ზედამხედველი დეპარტამენტი: საოპერაციო მიმართულება: აგრონომია ანგარიშვალდებულია: საველე მენეჯერის და ოპერაციების მენეჯერის წინაშე. ძირითადი მოვალეობები: 1. ყოველდღიურად აკონტროლოს აგრო …